Wolontariat

W czwartek 15 czerwca 2017 w uroczystość Bożego Ciała odbędą się po raz pierwszy na siedleckim lodowisku OSiR koncert uwielbienia Boga

„Siedlce dla JEZUSA „

pod hasłem:

„Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego Mocy” (Ef6,10)

 

Kochamy Jezusa, który nas pierwszy ukochał i odnalazł, dotknął swoją miłości i jest naszym Panem i jedynym Bogiem, którym pragniemy się dzielić w naszych domach, rodzinach, wspólnotach…  Przyszedł też czas,  w którym modlitwy wielu wspólnot pragnących, aby Jezus był uwielbiony w naszym mieście  były ziarnem, które Bóg włożył w nasze serca i czyni nas swym „narzędziem”, ale także i tych, którzy zapragną do nas dołączyć. Jest to dzieło ewangelizacji, do którego zaprasza nas sam Jezus.  Tak jak nas powołał Bóg do tego zadania, tak i powołuje Ciebie!

Jak możesz pomóc!

PO PIERWSZE – MODLITWĄ!!!

Modlimy się o ewangelizacje naszego miasta – Siedlce!

Modlimy się o dobre dzieła, które Bóg nam przygotował, po to abyśmy je pełnili w Duchu miłości, pokoju i radości.

Prawdziwa Wiara, Nadzieja, Miłość jest wartością, którą zdobywa się poprzez wewnętrzną modlitwę otwartego serca, a  którą każdy z nas może ofiarować Bogu! Wierzymy, że każda modlitwa, jeśli zgodna jest z Wolą Bożą zostanie wysłuchana.

„I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone” (Łk 11, 9-10).

POLECANE FORMY MODLITWY:

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Różaniec święty

Przyjęcie w tych intencjach Komunii Świętej

Czytanie Słowa Bożego – każdego dnia!

Podjęcie czynów pokutnych jak post,  jałmużna …

PO DRUGIE – POSŁUGĄ!!

Wiara bez uczynków jest martwa.

„Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Efez.2,10)

Św. Jakub w swoim liście, w drugim rozdziale, werset  26 mówił także „Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.” – parafrazując jeśli w coś wierzymy, a nasza wiara nie poparta jest czynami to tak na prawdę nie wierzymy – nasza wiara jest martwa.

Nasze świadectwo jest najlepszym dowodem na istnienie Boga, a nawet jeśli takim nie jest, to chociażby był jedynie kierunkiem w którym należy patrzeć, kierować się, podążać po to, aby podprowadzić naszych bliźnich do Boga!

Zapal światło Boże najpierw w swoim sercu, a rozpromieni się ono na twój mały świat, twoją rodzinę, a jeśli Bóg zechce to poniesiesz je dalej!

Jeśli chcesz służyć swoim czasem, zdolnościami, talentami, którymi zostałaś/zostałeś obdarowana/y wypełnij poniższy formularz i „chodź z nami”.

Zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku, płci, czy możliwości. Bóg zawsze znajdzie Ci pracę, bo jak pisze Mateusz:

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo”. (Mt9,37-38)

PO TRZECIE – WSPARCIEM!

Zachęcamy do czynnego wsparcia dobrych dzieł – duchowo bądź materialnie.

Twoje wsparcie jest potrzebne do budowania Królestwa Bożego już tu na ziemi. Jeśli chcesz wesprzeć nas materialnie i tym samym  przyłączyć się do współtworzenia tego dzieła – „Siedlce dla Jezusa” – możesz wspomóc dobrowolną wpłatą na konto

Nr konta:  19 1240 2685 1111 0010 6001 7276 ) z tytułem wpłaty „Koncert”.

Nawet mała ofiara dana z serca, dla Boga ma ogromne znaczenie!

 


Dołącz do nas, by ubogacić to wydarzenie swoją posługą i  zaangażowaniem, abyśmy mogli owocnie przeżyć ten czas uwielbiając Jezusa i ofiarując Mu nasze miasto, nasze rodziny, a przede wszystkim nasze serca.

Jeśli chcesz pomóc i włączyć się w to dzieło  wypełnij poniższy formularz.

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY:

* - wymagane