Grzegorz Muszyński

Koordynator Stowarzyszenia Communita Regina della Pace. Powstało w 2008 r. i jest to apostolstwo modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi.

Grzegorz należy także do Apostolatu Więziennego – którego celem jest wyprowadzanie z więzienia duchowego ludzi najbardziej pogubionych poprzez m.in.: modlitwę – „Tajemnicę szczęścia” – którą propaguje wśród skazanych.