Podziękowania dla Wolontariuszy!

Składamy serdeczne podziękowania dla licznej grupy wolontariuszy którzy włączyli się w organizację tego pięknego wydarzenia. Praca tych młodych ludzi ciałem i duchem przyczyniła się do stworzenia atmosfery pełnej uwielbienia, dziękczynienia i radości. Wolontariusze czynnie włączyli się w przygotowania przed, w  trakcie i po koncercie. Bez ich bezinteresownej pracy i zaangażowania nie możliwe byłoby przeprowadzenie takiego wydarzenia.

Składamy również podziękowania naszym wspólnotom „Cały Twój” z parafii pw. św. Jana Pawła II i „Rodzinie w Duchu Świętym” z parafii pw. Ducha Świętego w Siedlcach za modlitwę i pomoc w zorganizowaniu koncertu.

Liczymy na jeszcze większy udział wolontariuszy już za rok w Boże Ciało tj. 31 maja 2018 roku.