Dzięki otwartości serc ludzi od pięciu lat prowadzimy jedyne hospicjum na Litwie, które już dziś określane jest mianem: Ikona Dobroczynności, stając się przy tym ambasadą międzynarodowego i międzypokoleniowego pojednania.

Zatrudniamy 46 pracowników. Rocznie pomagamy ponad 250 osobom. Jest przy nas ponad 100 wolontariuszy. Hospicjum przyjmuje każdego za darmo, niezależnie od wyznania, narodowości i zamożności. Po wielu zmaganiach, przygotowujemy się też do budowy pierwszego na Litwie hospicjum (Ikona Dobroczynności) dla dzieci, by otoczyć je (oraz ich rodziców) pomocą i miłością aż do końca. Koszt inwestycji szacowany jest na przeszło 5 mln zł.

Jest to ogromne wyzwanie. Każdy dzień jest dla nas zaproszeniem do ufności Jezusowi, że On wszystko w tym dziele przewidzi i przeprowadzi. Proszę, pomóżcie mi. A właściwie nie mi, co domownikom hospicjum. Proszę o wsparcie finansowe tej wyjątkowej misji. Naszym wyzwaniem jest, by hospicjum nadal prowadziło misję obdarowywania czułą, darmową pomocą i miłością. Podkreślam to słowo „darmową”, ponieważ za miłość się nie płaci. Jest to wyjątkowy znak dla współczesnego świata: Polacy, Litwini, Rosjanie, ludzie różnych wyznań w jednym domu, połączeni przez dzieło miłosierdzia. Każdy tutaj jest przyjmowany „z tą samą miłością”, którą go otulamy na ostatnich etapach jego życia.

Koszty zatrudnienia 46-osobowego wielodyscyplinarnego personelu, zakupu leków i środków medycznych, dojazdów do chorych i wyżywienia, eksploatacyjne są jednak bardzo wysokie – średnio 30 tys. Euro. Zawarta z Litewską Kasą Chorych umowa pokrywa tylko 30% naszych kosztów.

W pomoc zaangażowało się wielu ludzi dobrej woli, aktorów, piosenkarzy a także dziennikarzy z redakcji, takich jak: TVP, Polskie Radio, Gość Niedzielny, Niedziela, Gazeta Polska, W sieci, W Polityce.

Podsumowując, aby utrzymać jedyne hospicjum dla dorosłych, miesięcznie potrzebna jest kwota 100 tys. zł, natomiast, by wybudować pierwsze hospicjum dla dzieci – ok. 5 mln zł. Mając nadzieję, że Wasza Wspólnota będzie mogła włączyć się w to dzieło, polecam Was wszystkich Jezusowi w modlitwie.