Zawsze razemKoncert uwielbienia „Siedlce dla Jezusa” będzie miał także swój szczytny cel. Pomagamy dzieciom z zespołem Downa. Naszym celem jest pomoc dla Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa. „Zawsze Razem” powstało w 2011 r. z inicjatywy rodziców dzieci z zespołem Downa. W chwili obecnej skupia 50 rodzin z terenu Siedlec i okolic.

Największy nacisk kładziemy na organizowanie dla dzieci z zespołem Downa różnorodnych form zajęć rehabilitacyjnych o charakterze indywidualnym jak również grupowym, rozwijających je społecznie. Dzieci z zespołem Downa wolniej się uczą i wymagają systematycznego utrwalania przyswojonych umiejętności. Dlatego tak ważne są dla nich zajęcia rehabilitacyjne.
Chcielibyśmy wzbogacić nasze zajęcia o muzykoterapię oraz sensoplastykę dla najmłodszych, zajęcia taneczne dla dzieci starszych, jak również zajęcia na basenie. Na wszystkie te działania potrzebne są znaczne środki, dlatego z góry dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za wsparcie tejże inicjatywy.
Zbiórka jest inicjatywą osób świeckich, które pragną wspierać lokalne środowisko przyłączając się tym samym do wsparcia w kształtowaniu i rozwoju dzieci z Zespołem Dona, a które znalazły się pod skrzydłami Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem”.

Wesprzyj Zbiórkę podczas koncertu „Siedlce dla Jezusa”
Dziękujemy!
Nr. Zbiórki 2018/1915/KS