Już sama nazwa sugeruje, że koncert uwielbienia  „Siedlce dla Jezusa” na celu ma oddanie naszego miasta Jezusowi. W tym roku czynimy to bezpośrednio przez Maryję.

Św. Jan Paweł II napisał: „Maryja jest Niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy” (Ecclesia de Eucharystia, 53).
W tym roku do Siedlec przywieziona zostanie Monstrancja Fatimska ufundowana przez Fundację Aniołów Miłosierdzia z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Krzeptówkach. Monstrancja zaprojektowana jest na kształt Niewiasty Eucharystycznej.

Pielgrzymka Pokoju i hospicjum dla dzieci
Monstrancja pielgrzymuje po Polsce ścieżką pokoju, śladami Maryi, gromadząc tysiące osób na modlitwie, poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, ale także daje okazję do realizacji czynów miłosierdzia. Peregrynacji towarzyszyła bowiem zachęta do jałmużny na rzecz powstającego w Wilnie pierwszego hospicjum dla dzieci na Litwie. Misja ta zrealizowana będzie 1 czerwca 2018 roku w święto z okazji dnia dziecka pod hasłem: „Dzień Dziecka Bożego” w Siedlcach.

Zbiórka na dzieci z zespołem Downa
W tym roku organizatorzy podjęli się nowego wyzwania, które niesie ze sobą ten piękny wymiar dzielenia się i pomagania tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Podczas Koncertu „Siedlce dla Jezusa” prowadzona będzie zbiórka publiczna na „Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa” na zajęcia rehabilitacyjne dla podopiecznych.